Ustalık Belgeli Seyyarlara Ait Kayıtlar İçin

  • 5 Adet  Fotoğraf

  • 1 Adet Nufüs  Cüzdan Fotokopisi

  • 1 Adet Vergi Levhası  Fotokopisi

  • 1 Adet  Diploma Fotokopisi (Öğrenim Belgesi)

  • Bağkur , SSK Veya  Emeklilik Numarası

  • Belediye Numarataj servisinden Adres Kodu (Tapu ile)

     Oda Kayıt  Ücreti :     110,15  TL
     Sicil Kayıt  Ücreti:     483,75 TL

     Toplam               :      593,90 TL