İŞVEREN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

“27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17.ci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68.madde gereğince; 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85,00 TL ve altında (aylık en fazla 2.550,00 TL) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2016 yılı Ocak ila Aralık dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı (aylık en fazla 99,90 TL) sonucu bulunacak tutar işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve Hazine tarafından karşılanır. Düzenleme 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu madde hükümleri; 5018 Kamu Mali Kontrolü ve Yönetimi Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4.cü maddenin 1.ci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar hariç tüm işverenler tarafından uygulanabileceği” belirtilmektedir. İlgili üyelerimizin muhasebecileri ile iletişime geçmeleri menfaatlerine olacaktır. TÜM ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.......

Facebookta Paylaş